$0.00
จำนวนที่มี: 329 packs

ใช้แผ่นจดบันทึกขนาด DL ที่ใช้งานได้จริงของเราเพื่อจดบันทึกย่อและแนวคิดต่างๆ

รายละเอียดสินค้า:
จำนวน: แพ็คละ 3 แผ่น
ขนาด DL: 210 x 99 มม
เบาะที่หัว
แผ่นละ 30 ใบ
กระดานโต้คลื่นกลับ
(พิมพ์บนกระดาษเหลือง 80 แกรม)

จำนวนที่มี: 329 packs รหัสสินค้า: UNI-855-BONUS

คุณอาจชอบ